Rada Ministrów zaakceptowała zmianę przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczących wyłączenia ze składników minimalnej płacy dodatku stażowego. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu i należy oczekiwać, że zmiana prawa zostanie uchwalona jeszcze w bieżącej kadencji Parlamentu.

Wyłączenie dodatku stażowego ze składników minimalnego wynagrodzenia za pracę to długo postulowana przez OPZZ zmiana. Nie było bowiem sprawiedliwe, że pracownicy o długim stażu pracy zarabiający płacę minimalną nie byli premiowani za ich czas zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa. Przez to, że dodatek stażowy jest obecnie włączony do składników płacy minimalnej nie spełnia on swojej funkcji a płace najmniej zarabiających są niższe niż mogłyby być gdyby uwzględnić ich staż pracy. Problem ten był przedmiotem dialogu w Radzie Dialogu Społecznego, w rezultacie którego strona społeczna RDS poparła zmianę prawa w tym zakresie. Wprowadzenie zmiany przepisów polegającej na wyłączeniu dodatku stażowego ze składników płacy minimalnej będzie stanowić kolejny krok w kierunku realizacji postulatu Programu OPZZ na lata 2018-2022, czyli wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego. OPZZ uważa, że minimalne wynagrodzenie za pracę powinno stać się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym.

Przypomnijmy, że w rezultacie działań podejmowanych między innymi przez OPZZ osiągnięto w Radzie Dialogu Społecznego konsensus w sprawie potrzeby wyłączenia ze składników płacy minimalnej dodatku za pracę w porze nocnej, które to nastąpiło Z początkiem 2017 r.

(KP)