Europejskie Obserwatorium Społeczne zakończyło dwuletni projekt dotyczący zaangażowania krajowych związków zawodowych w Semestr Europejski o nazwie INVOTUNES. Projekt realizowany był w latach 2018-2019 i finansowany przez Komisję Europejską. 3 grudnia 2019 r. odbyło się finalne posiedzenie projektu. Projekt badał, w jakim stopniu krajowe związki zawodowe są zaangażowane w krajowe i unijne cykle Semestru Europejskiego. Analizował mechanizmy i konkretny wpływ takiego zaangażowania na politykę państw. Miał również na celu zrozumienie powiązań między europejskim semestrem a krajowym dialogiem społecznym.

Europejskie Obserwatorium Społeczne to centrum badań, studiów i innych działań w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia w Europie. Analizuje wpływ polityk europejskich na sferę społeczną na poziomie krajowym i europejskim. Formułuje propozycje, prowadzi badania i tworzy narzędzia szkoleniowe oraz wsparcie dla refleksji nad społecznym wymiarem Unii Europejskiej.

Celem projektu INVOTUNES było opracowanie konkretnych zaleceń dla krajowych związków zawodowych z myślą o skutecznym i wysokiej jakości zaangażowaniu w Semestr. Trzon projektu stanowiło osiem studiów przypadku: Belgii, Bułgarii, Finlandii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Portugalii i Szwecji. Badanie uwzględniło okres między 2014 a 2018 r. i koncentrowało się na trzech obszarach polityki: rynku pracy, ustalaniu płac, a także polityce ochrony socjalnej i integracji społecznej.

Podczas spotkania podsumowującego projekt, uczestnicy, w tym członkowie grupy łącznikowej ds. Semestru Europejskiego EKZZ otrzymali informacje dotyczące procesu realizacji Semestru Europejskiego w wybranych do projektu krajach. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Komisji Europejskiej z DG Employment przedstawił informację o planowanych działaniach Komisji dotyczących Semestru, w tym zbliżającej się publikacji Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2020 rok – dokumentu rozpoczynającego nowy cykl zarządzania gospodarczego w UE. W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ.

(KP)