Dnia 31 maja br. odbyło się posiedzenie Grupy roboczej do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej w ramach Zespołu ds. CSR i Zrównoważonego Rozwoju przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. W posiedzeniu uczestniczył Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych.

Posiedzenie zostało poświęcone omówieniu rekomendacji dotyczących zmian w prawie mających na celu zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych oraz ściągania pracy przymusowej. Dyskutowano m.in. na temat wprowadzenia do Kodeksu karnego definicji pojęcia pracy przymusowej, które odwoływałoby się do definicji handlu ludźmi, oraz ustanowienia regulacji prawnych wykluczających lub ograniczających dopuszczalność rejestrowania agencji zatrudnienia pod adresem „wirtualnego biura”. Grupa zaopiniowała ponadto propozycje rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo prawne pracowników, dotyczące wprowadzenia obowiązku informowania pracownika o wysokości jego wynagrodzenia oraz stworzenia strony internetowej poświęconej prawno-finansowym aspektom wynagrodzeń. Zgłoszono ponadto pomysł przeprowadzenie kampanii „Bezpieczna praca za granicą”. OPZZ zapoznało członków Grupy z projektem OPZZ i Konfederacji Lewiatan w zakresie certyfikowania agencji zatrudnienia.

(nq)