Komisja Pracowników Instytucji Finansowych została zrealizowana w dniu 22 czerwca 2020 r.  w formie wideokonferencji. Komisję poprowadziła jej przewodnicząca, pani Małgorzata Ciesielska z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przy Banku Handlowym w Warszawie S.A. Członkowie Komisji dyskutowali o sytuacji pracowników sektora finansowego w czasie pandemii Covid-19. Wskazali, że obecnie banki, w których działają nie korzystają z Tarcz antykryzysowych. Uczestnicy Komisji podzielili się także informacjami o działalności związkowej w czasie pandemii. W trakcie pandemii dialog z pracodawcą odbywał się w trybie zdalnym i dotyczył w szczególności organizacji pracy w tym czasie, środków bezpieczeństwa i higieny pracy a także możliwości organizacji wsparcia socjalnego dla pracowników. Szeroko dyskutowanym tematem w trakcie posiedzenia Komisji były praktyczne aspekty pracy zdalnej i wpływ wykorzystania tego trybu świadczenia pracy na warunki pracy, koszty pracowników wynikające z zatrudnienia a także na działalność związkową.


(KP)