W światowym Dniu Godnej Pracy, w dniu 7 października, OPZZ wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland i Fundacją Polska Debatuje zorganizowało konferencję prasową, której celem było jest zwrócenie uwagi na sytuację osób młodych na rynku pracy.

Konferencja prasowa jest częścią wspólnej inicjatywy organizacji pod hasłem: „Stop bezpłatnym stażom”.

Wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski mówił na konferencji:

 - Spotkaliśmy się pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego, by mówić o zjawisku darmowych staży. Młodzi ludzie w Polsce i na całym świecie rozpoczynają przygodę zawodową właśnie od praktyk. - Nawet gdy ta praca jest wynagradzana, to często nie są to obowiązki zgodne z ich kwalifikacjami, zawodem, do jakiego aspirują – dodał Piotr Ostrowski.

- OPZZ jest świadome, że wielu przedsiębiorców wynagradza stażystów i praktykantów zgodnie z prawem. A mimo to nadal część młodych jest wykorzystywana. - Ubolewamy nad tym - mówił jeszcze wiceprzewodniczący OPZZ. Przypomniał, że podmioty administracji publicznej także sięgają po krytykowane przez OPZZ rozwiązanie.


Od lat obserwujemy niekorzystne dla osób młodych postępowanie przedsiębiorców i administracji publicznej, sprowadzające się do wykorzystywania praktyk i staży jako modelu świadczenia nieodpłatnej pracy. Osoby młode traktowane są jako tania albo wręcz darmowa siła robocza. Przez to start młodych na rynku pracy jest utrudniony, szczególnie dla osób, które nie mają wsparcia finansowego pozwalającego utrzymać się w miejscu odbywania stażu lub praktyki. To utrwala dyskryminację osób młodych na rynku pracy, zwłaszcza uboższych i z mniejszych miejscowości.


Ocenę OPZZ podzieliła obecna na manifestacji przed UW Weronika Bańska, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Poland. Zaznaczyła: - Studenci są świadomi problemu bezpłatnych staży i praktyk, i także chcą z nim walczyć.


Staże i praktyki powinny być wysokiej jakości. Oznacza to, że ze stażystami powinna być zawsze zawierana pisemna umowa regulująca warunki ich pracy, aby sposób odbywania staży zapewniał zdobycie realnych umiejętności zawodowych. Pracę młodzieży na stażu lub praktyce należy wynagradzać oraz objąć ubezpieczeniem społecznym. Każda praca powinna być wykonywana za wynagrodzeniem a osoba świadcząca pracę powinna mieć zagwarantowane bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W ocenie organizatorów konferencji, rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w postępowaniu zarówno podmiotów gospodarczych jak i administracji publicznej musi się zwiększyć. Zwrot w zakresie jakości staży i praktyk powinien nastąpić tym bardziej, jeśli Polska zamierza odejść od konkurowania niskimi kosztami pracy i zacząć rywalizować innowacyjnością i produktami o wysokiej wartości dodanej. Warto podkreślić, ze darmowe staże i praktyki to po prostu nieuczciwe praktyki rynkowe i osiąganie przewagi konkurencyjnej w biznesie kosztem ludzi młodych. Niska podaż pracy i poziom bezrobocia powinny skłonić przedsiębiorców i administrację publiczną do zmiany sposobu postępowania wobec stażystów i praktykantów. Najwyższy czas, aby staże i praktyki były godne.


Mając świadomość potrzeby podjęcia działań w tym zakresie OPZZ, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i Fundacja Polska Debatuje przygotowało Petycję do Minister Pracy zawierającą postulaty wprowadzenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych wzmacniających pozycję osób młodych w trakcie odbywania staży i praktyk, w tym likwidacji ich nieodpłatnego charakteru. Organizacje domagają się w Petycji m.in. zmiany ustawy o praktykach absolwenckich, która, mimo nazwy, w istocie reguluje odbywanie staży a nie praktyk przez osoby młode. Ustawa ta dotyczy osób, które ukończyły formalnie edukację i odbywają de facto staż przed rozpoczęciem pracy zawodowej. Zmiana ustawy jest konieczna, jeśli chcemy zlikwidować niekorzystne dla osób młodych zjawiska na rynku pracy. Z pełną treścią Petycji do Minister Pracy i Polityki Społecznej można zapoznać się poniżej.


Każdy może wesprzeć działania OPZZ na rzecz likwidacji darmowych staży. Wystarczy podpisać się po petycją! Link do akcji podpisywania petycji znajdziecie pod napisem obok: "Stop bezpłatnym stażom" bądź na stronie OPZZ www.opzz.org.pl