Urząd Zamówień Publicznych i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowali konferencję dotyczącą zielonych zamówień publicznych w kontekście efektywności energetycznej. Wydarzenie wpisuje się w zadania Urzędu, który zobowiązany jest zwiększyć rolę zielonych zamówień publicznych (z kryteriami środowiskowymi) w systemie zamówień publicznych w ramach Krajowego Planu Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych.

Konferencję poprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP. Wydarzenie było okazją do przedstawienia zmian w niedawno uchwalonej ustawie – Prawo zamówień Publicznych. Zaprezentowano instrumenty prawne o charakterze środowiskowym w kontekście nowego Prawa zamówień publicznych. Ponadto zaprezentowano obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Duża część prezentacji służyła opisaniu źródeł finansowania inwestycji sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej i doradztwa. Praktyczny wymiar stosowania prawa zamówień publicznych opisano poprzez informacje o sposobie zastosowania kryterium kosztu opartego na LCC w budownictwie a także prezentację zrealizowanych zamówień publicznych z kryteriami prośrodowiskowymi. Za przykład posłużyły: zamówienie na dostawę autobusów elektrycznych, zamówieni na budowę Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w Ząbkach oraz termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej w Piastowie.

W wydarzeniu UZP brała udział Katarzyna Pietrzak, członek Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.