Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie zorganizowało spotkanie z partnerami społecznymi w sprawie projektu Zaleceń Rady przygotowanych przez Komisję Europejskiej w ramach corocznie realizowanego Semestru Europejskiego. Zalecenia Komisji są podobne do ubiegłorocznych i obejmują obszary: finansów publicznych, rynku pracy, w tym aktywności zawodowej i wieku emerytalnego oraz inwestycji, w tym jakości konsultacji społecznych. Podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej partnerzy społeczni skoncentrowali swoją uwagę na aspektach Zaleceń dotyczących rynku pracy oraz jakości stanowienia prawa jako elementu dialogu społecznego. Reprezentująca na spotkaniu OPZZ, Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ zwróciła uwagę, że projekt Zaleceń Komisji w niewystarczającym stopniu zwraca uwagę na jakość zatrudnienia w gospodarce, w tym politykę wynagradzania pracowników i wieloletnie oparcie konkurowania przez przedsiębiorstwa niskimi kosztami pracy. Będzie to miało negatywny wpływ na poziom emerytur i stabilność finansów publicznych w przyszłości w obszarze systemu emerytalnego. Przypomniała postulaty OPZZ w zakresie wzrostu wynagrodzeń i wzmocnienia stabilności zatrudnienia. Komentując projekt zaleceń Rady odnoszący się do potrzeby reformy specjalnych systemów emerytalnych, przedstawicielka OPZZ negatywnie odniosła się do tego zalecenia Komisji zwracając uwagę na potrzebę uwzględnienia w systemie emerytalnym warunków pracy niektórych grup zawodowych oraz wyzwań w obszarze realizacji przez Polskę zobowiązań klimatycznych. Przystosowanie naszej gospodarki do zmian klimatu powinno mieć na uwadze skutki społeczne tych działań, zwłaszcza w sektorze górniczym. System emerytalny także odgrywa w tym procesie rolę. Dodatkowo, OPZZ zgodziło się z oceną Komisji dotyczącą jakości procesu konsultacji społecznych i przedstawiło oczekiwanie podjęcia przez rząd działań na rzecz przestrzegania prawa przy uchwalaniu aktów prawnych. Z dokumentem Komisji można zapoznać się poniżej.

(KP)