W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2600 zł brutto (1 920,62 netto). Minimalna stawka godzinowa, stosowana w niektórych umowach cywilnoprawnych, wyniesie 17 zł brutto za godzinę. Płaca minimalna w 2020 r. jest o 15,6 proc. wyższa niż w 2019 roku, wzrosła o 350 zł brutto. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie ma stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Czy taka będzie relacja między płaca minimalną a przeciętną, zweryfikuje faktyczny wzrost płacy przeciętnej w bieżącym roku.

Główny Urząd Statystyczny wskazał, że w grudniu 2018 r. liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej i otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenie za pracę wyniosła 1,5 mln (13% proc. ogółu zatrudnionych).

Przypomnijmy, że w Radzie Dialogu Społecznego corocznie jest negocjowana wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Już w maju 2019 r. OPZZ wraz z pozostałymi związkami zawodowymi proponował wysokość płacy minimalnej na 2020 r. a argumenty na rzecz jej szybszego wzrostu przedstawiało aż do września poprzedniego roku, kiedy to Rada Ministrów określiła w rozporządzeniu ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na wysokość wzrostu płacy minimalnej w 2020 r. miały zatem działania podejmowane w ramach Rady Dialogu Społecznego.

W 2020 roku ze składników płacy minimalnej będzie wyłączony dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek stażowy (postulaty OPZZ z lat poprzednich). OPZZ będzie dążyło do wyłączenia z płacy minimalnej wszystkich dodatków, tak by stało się ono kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym.

(KP)