Ministerstwo Finansów obecne nie planuje obniżenia stawek podatkowych na paliwa silnikowe. Tak wynika z pisma, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze wystąpienie w sprawie obniżenia stawek podatkowych na paliwa silnikowe.

OPZZ uważa, że wysokie ceny paliw w Polsce i ich opodatkowanie mogą hamować rozwój gospodarczy, dlatego w piśmie do Teresy Czerwińskiej, minister finansów podkreśliliśmy, że w przypadku benzyny bezołowiowej w cenie 1 litra paliwa najwięcej stanowią podatki, bo aż 53% (akcyza 31%, VAT 19%, opłata paliwowa 3%). Cena netto paliwa stanowi zatem 45% ceny na stacji paliw a marża 2%. Dzięki temu mechanizmowi dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego były w 2017 roku wyższe niż w roku poprzednim o 3,8%. Zadecydował o tym głównie wzrost wpływów z akcyzy od paliw silnikowych. Najwyższe dochody z podatku akcyzowego w 2017 roku uzyskano właśnie z akcyzy od tej kategorii paliw (46%). Podobny trend utrzymał się w I półroczu 2018 roku. Dochody z akcyzy od paliw silnikowych w tym okresie były o 7,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku.

W ocenie OPZZ ceny paliw w Polsce powinny być niższe, aby zaspokoić różnorodne potrzeby gospodarstwa domowego. Ma to szczególne znaczenie dla pracowników, tym bardziej, że rząd konsekwentnie utrzymuje zamrożenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy (111,25 zł miesięcznie), które z założenia mają rekompensować pracownikom np. koszty dojazdu do pracy.

Minister finansów ma jednak w tej sprawie inne zdanie. Jej zdaniem ceny detaliczne paliw są ustalane przez producentów w oparciu o mechanizmy rynkowe, co oznacza, że rząd nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie ich poziomu. Ponadto wysokości stawek akcyzy wraz z opłatą paliwową na benzynę silnikową i olej napędowy dla Polski należą do najniższych w Unii Europejskiej. Oznacza to, iż mamy jedne z najniższych cen paliwa spośród unijnych sąsiadów.

Resort finansów w swoim piśmie zwraca także uwagę, że kwotowe stawki akcyzy na olej napędowy i benzynę silnikową nie były podwyższane od kilku lat, w związku z czym, polityka podatkowa rządu na przestrzeni kilku lat nie uległa zmianie i w najmniejszym stopniu nie jest przyczyną wahań poziomu cen tych paliw.

Nawet, gdyby rząd podjął decyzję o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe nie będzie to jednoznaczne z obniżeniem cen detalicznych paliw, bowiem obniżka akcyzy może być „przechwycona” przez producentów i dystrybutorów paliw silnikowych. W praktyce obniżka taka mogłaby być niezauważona przez konsumentów – twierdzi minister finansów – i zapewnia, że rząd nie planuje obniżenia stawek podatkowych na paliwa silnikowe.

(nq)


foto: pixabay