Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) wystąpiło niedawno do ministra infrastruktury o podniesienie stawek tzw. kilometrówki oraz wypracowanie systemowych rozwiązań, które ochronią pracujących przed dalszym zamrażaniem jej stawek. Znamy już stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w tej kwestii.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Minister infrastruktury poinformował OPZZ w odpowiedzi na nasz wniosek o podniesienie stawek tzw. kilometrówki, że w resorcie infrastruktury trwają analizy w obszarze dotyczącym kwestii zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, których wyniki będą stanowiły podstawę do podjęcia działań legislacyjnych. Zaznaczył, że regulacje te będą skutkowały wpływem na sektor finansów publicznych oraz na gospodarkę, dlatego przygotowanie propozycji rozwiązań wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Podjęcie przez ministra infrastruktury prac legislacyjnych w tej kwestii uzależnił od wyników tych prac. 

(nq)