W Światowym Dniu Godnej Pracy, 7 października br., Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz Fundacja Polska Debatuje przekazały minister rodziny pracy i polityki społecznej petycję w sprawie likwidacji nieodpłatnych staży. Dostrzegając zagrożenia wynikające z oferowania osobom młodym pracy bez wypłaty wynagrodzenia, zwróciliśmy się w niej z wnioskiem o podjęcie działań, które podniosą standardy zatrudnienia na rynku pracy. Od momentu złożenia petycji trwała elektroniczna zbiórka podpisów. Przeprowadzoną przez nas akcję promującą godziwe wynagrodzenie w trakcie odbywania staży poparło kilkaset osób. Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź minister rodziny, pracy i polityki społecznej na nasze wystąpienie.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że resort rodziny zdaje sobie sprawę, że pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy w Polsce, wciąż wskaźnik dotyczący zatrudnienia młodych pozostaje niższy niż osób w wieku produkcyjnym. Według zapewnień, młodzież jest obiektem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które na bieżąco monitoruje problem bezrobocia w tej grupie wiekowej oraz podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji tej grupy bezrobotnych. Minister rodziny zapewniła OPZZ, że trudno nie zgodzić się z postulatem, aby generalną zasadą była odpłatność za świadczoną pracę w ramach różnego rodzaju praktyk i staży odbywanych na wolnym runku pracy. Powstaje jednak wątpliwość, czy całkowite usunięcie możliwości odbycia bezpłatnej praktyki nie zaszkodzi potencjalnym praktykantom, ponieważ mogą być oni w ten sposób zupełnie pozbawieni możliwości zdobycia doświadczania.

Szkoda, że receptą na tę sytuację nie jest próba znowelizowania ustawy o praktykach absolwenckich, a jedynie dobra rada, której ministerstwo przekazało młodym za pośrednictwem OPZZ. Sprowadza się ona do stwierdzenia, że skoro obecna sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, osoby szukające możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego mogą wybierać oferty płatne.

Przypomina to radę, której w trakcie kampanii prezydenckiej w 2015 roku udzielił młodej osobie kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta RP Bronisław Komorowski. Na kłopotliwe pytanie młodego chłopaka, który zapytał, co ma zrobić jego siostra zarabiająca jedynie 2 tysiące złotych, jeśli chce kupić mieszkanie, odpowiedział: Znaleźć inną pracę. Wziąć kredyt. Mieć pracę. A wiesz, że bezrobocie spada?

OPZZ zamierza osobiście przekazać pani Marlenie Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej zebrane głosy poparcia. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski zwrócił się w tej sprawie z wnioskiem do resortu rodziny. Czekamy na pozytywną reakcję ministerstwa.

(nq)