Minister Rozwoju odpowiedział na pismo OPZZ, które skierował wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, w sprawie przyszłości Semestru Europejskiego. Korespondencja jest konsekwencją przyjętego w dniu 12 listopada 2019 r. stanowiska Prezydium OPZZ, w którym organ OPZZ przedstawił postulaty priorytetów polityki Komisji Europejskiej w ramach Semestru Europejskiego oraz funkcjonowania Zespołu ds. Strategii Europa 2020 w kolejnych latach.

W piśmie z treścią którego można zapoznać się poniżej, Minister Rozwoju wskazuje, że podziela opinię OPZZ o potrzebie uwzględnienia celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ oraz Europejskiego Filara Spraw Socjalnych. Ponadto, Minister Rozwoju docenił zaangażowanie OPZZ w prace Zespołu ds. Strategii Europa 2020, dostrzegając potrzebę kontynuowania jego prac oraz współpracy z Radą Dialogu Społecznego w sprawie Semestru Europejskiego.

(KP)