Niskie zarobki pozbawiają 3 mln pracowników w UE ogrzanych mieszkań! Czas na adekwatne płace minimalne w UE!

Niskie płace oznaczają, że prawie trzy miliony ludzi nie mogą sobie pozwolić na ogrzewanie swoich domów pomimo pracy, jak wynika z analizy danych Eurostatu przeanalizowanych przez Europejski Instytut Związków Zawodowych dla Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Dodatkowo, ceny energii gwałtownie rosną w całej Europie.

15% ubogich pracujących w Europie nie będzie w stanie odpowiednio ogrzać swoich mieszkań – to odpowiednik 2 713 578 osób.

Sytuacja w tym zakresie pogorszyła się w kilkunastu państwach członkowskich UE w ciągu ostatniej dekady, a obecnie gwałtownie rosnące ceny energii elektrycznej w Europie grożą pogrążeniem się jeszcze większej liczby pracowników w ubóstwie energetycznym.

Najwyższy odsetek ubogich pracujących, których nie stać na ogrzewanie to mieszkańcy: Cypru – 45,6%, Bułgarii – 42,8%, Litwy – 34,5%, Portugalii – 30,6%, Grecji – 28,7% i Włoch – 26,1%.

Podwyżki cen energii sprawiają, że zdecydowane działania UE w zakresie wynagrodzeń są jeszcze pilniejsze. Związki zawodowe oczekują, że Parlament Europejski zabezpieczy pracowników przed ubóstwem energetycznym poprzez wprowadzenie adekwatnego poziomu płacy minimalnej do projektu dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej, która zapewniłaby, że ustawowe płace minimalne gwarantowałyby przyzwoity standard życia i nigdy nie stanowiłyby poniżej 60% mediany wynagrodzenia i 50% średniego wynagrodzenia państwa członkowskiego UE.

Obecnie bowiem 20 państw członkowskich UE ma ustawowe płace minimalne poniżej tego poziomu i projekt dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej w obecnym kształcie nie zmieni tego w obecnym stanie.

Dlatego również, w dyrektywie o adekwatnych płacach minimalnych niezbędne są poprawki w celu zwiększenia liczby pracowników objętych układami zbiorowymi w Europie, co jest najlepszym sposobem na osiągnięcie godziwych wynagrodzeń w UE.

Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Esther Lynch, komentując dane dotyczące ubóstwa energetycznego, stwierdziła:

„W Europie są miliony nisko opłacanych pracowników, którzy muszą wybierać między ogrzewaniem domu lub odpowiednim wyżywieniem rodziny lub płaceniem czynszu pomimo pracy w pełnym wymiarze godzin. To jest niedopuszczalne i niweczy całą ideę płacy minimalnej.


„Niestety rosnące ceny energii oznaczają, że jeszcze więcej osób musi tej zimy wracać z długiej pracy w dzień lub w nocy do zimnego domu, a ich dzieci odrabiają lekcje w niedogrzanych pomieszczeniach. 


„Czas, aby Europa wytyczyła granicę adekwatności płacy minimalnych i upewniła się, że płace minimalne nigdy nie budzą obaw pracowników o włączenie ogrzewania i podnieść poziom rokowań zbiorowych jako najlepszy sposób na naprawdę uczciwe płace”

.

Poniżej informacje dotyczące % ubogich pracujących w danym państwie członkowskim, których nie stać na ogrzewanie Liczba ubogich pracujących, których nie stać na ogrzewanie. Dane dotyczą liczby pracowników, którzy zarabiają mniej niż 60% krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu. Jest to niedoszacowanie rzeczywistej liczby pracujących ubogich, która powinna obejmować również tych, którzy zarabiają poniżej 50% średniej płacy krajowej:

 • Cypr 45,6 14 398
 • Bułgaria 42,8%; 129 990 osób,
 • Litwa 34,5%; 35 371 osób,
 • Portugalia 30,6%; 157 612 osób
 • Grecja 28,7%; 122 323 osób,
 • Włochy 26,1%; 833 311 osób,
 • Chorwacja 16,5%; 15 902 osób;
 • Hiszpania 15,7%; 391 186 osób;
 • Rumunia 15,1%; 193 990 osób;
 • Francja 13,3%, 298 665 osób;
 • Słowacja 13,2%; 16 961 osób;
 • Łotwa 11,3%; 9241 osób;
 • Irlandia 9,8%; 10 108 osób;
 • Malta 9,8%; 1620 osób;
 • Czechy 8,4%; 16 224 osób;
 • Belgia 8,4%; 21 680 osób;
 • Niemcy 7,9%; 23 7482 osób;
 • Węgry 6,8%; 25 843 osób;
 • Polska 6,5%; 113 898 osób;
 • Holandia 6,5%; 32 027 osób
 • Słowenia 4,4%, 2071 osób;
 • Luksemburg 3%, 1017 osób;
 • Finlandia 2,9%; 2237 osób;
 • Estonia 2,8%; 1 947 osób;
 • Austria 2,5%; 7 899 osób.

Średnia UE-27 15%, 2 713 578 osób.

(KP)