Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologiiprzygotowało kolejną wersję projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Projekty te są efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych. Projekty przekazało Radzie Dialogu Społecznego.

OPZZ jest zaangażowane w prace nad nowym prawem zamówień publicznych z uwagi na m.in. potrzebę zapewnienia pracownikom realizującym zamówienia publiczne dobrej jakości miejsc pracy, zgodnych przede wszystkim z Kodeksem pracy. Postulaty w tym zakresie zawiera także Program OPZZ na lata 2018-2022.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekty mają numery: UD472 i UD473 (część: Opiniowanie projekty; z 04. 04. 2019 r.) Z projektami ustaw można zapoznać się poniżej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/kat...

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354/kat...


Uwagi do projektów ustaw proszę kierować na adres: pietrzak@opzz.org.pl, z uwagi na prace w Radzie Dialogu Społecznego w najkrótszym możliwym terminie.