Dzisiaj otrzymaliśmy z Biura Rady Dialogu Społecznego Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2020 zawierający Program Konwergencji, który określa wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Dokument dostępny jest TUTAJ.

W tym tygodniu strony pracodawców i pracowników podejmą próbę ustalenia wspólnej propozycji w zakresie wzrostu w 2020 roku:

  • wynagrodzeń w gospodarce narodowej,
  • wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W najbliższą środę odbędzie się plenarne posiedzenie RDS, na którym rząd przedstawi założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2020, a w piątek rozpoczną się właściwe negocjacje w Zespole problemowym ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS.

Czekamy na Wasze propozycje, o ile powinny wzrosnąć płace oraz renty i emerytury w 2020. Uwagi proszę zgłaszać na adres: kusiak@opzz.org.pl

(nq)