5 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, którego przedmiotem była dyskusja o projekcie budżetu państwa na rok 2020 i próba wypracowania wspólnego stanowiska strony związkowej i strony pracodawców RDS w jego sprawie.

Informacji w sprawie projektu budżetu na kolejny rok udzielali członkom Zespołu Tomasz Robaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznych reprezentujący stronę rządową na Zespole oraz pracownicy Ministerstwa Finansów.

W toku dyskusji, przedstawiciel Ministerstwa Finansów podtrzymał m.in. stanowisko w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej (106,0%) oraz potwierdził brak planów zmian w zakresie kwoty wolnej od podatku. Ponadto, odpowiadając na wniosek przedstawicieli OPZZ na Zespole potwierdził plany rządu podniesienia w 2020 r. wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do poziomu 1550,26 zł.

Na posiedzeniu Zespołu, wobec rozbieżnych stanowisk stron związkowej i pracodawców w zakresie opinii do projektu, nie udało się doprowadzić do porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska strony społecznej RDS w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2020.

W posiedzeniu RDS uczestniczyli, przewodniczący Roman Piotrowski, członek Prezydium OPZZ oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.

(KP)