OPZZ negatywnie zaopiniowało przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


W opinii, którą w dniu dzisiejszym skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ wskazaliśmy, że proponowane przez rząd podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę o 83 zł netto nie jest właściwą odpowiedzią na aktualną sytuację na rynku pracy, w tym na brak rąk do pracy, na co coraz częściej narzekają przedsiębiorcy. OPZZ nie akceptuje podniesienia płacy minimalnej o 3,30 zł ponad wymagany ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wzrost i oczekuje ustalenia jej wysokości na poziomie co najmniej 2383 zł tj. 1727 zł netto (wzrost o 13,5%) oraz zwiększenia minimalnej stawki godzinowej do wysokości 15,50 zł.

Uwzględniając dodatkowo zapewnienie premiera, złożone 7 sierpnia 2018 roku, że w najbliższych paru tygodniach uda się uzgodnić minimalne wynagrodzenie za pracę, OPZZ zaproponowało wznowienie rozmów na temat wysokości płacy minimalnej w 2019 roku z udziałem wszystkich podmiotów tworzących Radę Dialogu Społecznego. W opinii skierowanej do strony rządowej Andrzej Radzikowski wskazał, że Rada Dialogu Społecznego jest właściwym i jedynym forum prowadzenia debaty w tej sprawie oraz przypomniał, że 8 sierpnia br. OPZZ zwróciło się do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Elżbiety Rafalskiej z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, zaplanowanego na dzień 28 sierpnia br., o tę właśnie kwestię. Niestety tuż po naszym wystąpieniu posiedzenie Rady Dialogu Społecznego zostało odwołane. W tej sytuacji, w naszej opinii, zwróciliśmy się do rządu o niezwłoczne wskazanie nowego terminu posiedzenia plenarnego Rady, na którym moglibyśmy ustalić wyższą kwotę płacy minimalnej. Posiedzenie to powinno odbyć się przed dniem 15 września br., ponieważ do tego dnia rząd musi, zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, ustalić, w drodze rozporządzania, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości.

Z opinią OPZZ można zapoznać się TUTAJ.

(nq)

foto: OPZZ