W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3010 zł brutto (2363 zł netto), a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł (13,91 zł netto). W mijającym, 2021 r. płaca minimalna wynosiła 2800 zł brutto (2062 zł netto), natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 18,30 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 210 zł w porównaniu do roku 2021 r., czyli o 7,5 proc. Rząd prognozuje, że relacja minimalnego wynagrodzenia do szacowanej płacy przeciętnej na 2022 r. wyniesie 52,3 proc.

Na poziom wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników, będą miały wpływ również zmiany w systemie podatkowym zawarte w Polskim Ładzie. Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy, które uniemożliwią zmniejszanie podatku o składkę zdrowotną. Składka ta wynosi 9 proc. i obliczana jest od podstawy do opodatkowania, z czego dotychczas 7,75 proc. podlegało odliczeniu od podatku. Od 2022 r. podatnicy nie będą już odliczać składki zdrowotnej od podatku PIT. Likwidacja tego odliczenia spowoduje, że dochód pracownika zostanie pomniejszony o 9 proc. podstawy opodatkowania – czyli całość składki zdrowotnej.

Kwota wolna od podatku została z kolei podwyższona z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Będzie miała ona zastosowanie do wszystkich podatników podatki PIT rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

(KP)