Polski Ład zawiera przepisy, które mogą utrudnić pracownikom odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków związanych z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz organizacji związkowej. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) postulowało wprowadzenie poprawek w tym zakresie, ale Parlament nie wsłuchał się w głos wskazujący na istotne mankamenty uchwalanych przepisów.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Senat, głosami senatorów Koalicji Obywatelskiej, odrzucił przygotowane przez OPZZ poprawki w sprawie zmiany przepisów pozwalających na odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym składki na rzecz związków zawodowych. Złożył je w imieniu OPZZ Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. W piątek, 29 października br., Sejm rozpatrzył poprawki Senatu i skierował do Prezydenta RP ustawę podatkową wprowadzającą Polski Ład.

Przypomnijmy, że w ocenie OPZZ zastosowanie uchwalonych przepisów będzie w praktyce utrudnione lub niemożliwe, co narazi pracowników, związki zawodowe i pracodawców na spory, także z administracją skarbową. Organizacje związkowe, w niektórych przypadkach, nie będą mogły bowiem wystawić zaświadczania o wysokości zapłaconej składki, ponieważ nie dysponują wszystkimi danymi pozwalającymi na rzetelne określenie wysokości składki zapłaconej przez członka związku. Problemy pojawią się, gdy składka, pobierana przez pracodawcę z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, jest określana procentowo od wysokości wynagrodzenia. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Dlatego, zdaniem OPZZ, w tym przypadku, oświadczenie o wysokości składek wpłaconych przez pracownika na rzecz związku zawodowego powinien wystawiać i przekazywać pracownikowi wraz z deklaracją PIT-11 pracodawca, który dysponuje narzędziami informatycznymi pozwalającymi na wygenerowanie niezbędnych danych.

OPZZ zaproponowało także, aby określić wzór takiego oświadczenia, przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Wnieśliśmy ponadto, aby kwota ulgi zwiększała się wraz ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce. Odliczeniu powinna podlegać kwota wydatków faktycznie poniesionych w danym roku podatkowym z tytułu opłacenia składki członkowskiej, jednak nie więcej niż 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czas pokaże, jak uchwalone przepisy będą stosowane w praktyce.

(nq)