Trwają targi CSR (Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw). Ósma edycja Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi, rozpoczęła się 5 października br. i potrwa do 9 października br. Organizatorem targów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tragach bierze udział OPZZ.

Po raz pierwszy w historii Targi CSR odbywają się wyłącznie w formule online. Celem Targów jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i strategii organizacji w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz projektów, które mają wspierać firmy w byciu odpowiedzialnymi. Targi CSR kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i pracowników, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Targom, jak co roku, towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie.

Targi CSR są m.in. okazją do przybliżenia szerszemu gronu działalności Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu, który upowszechnia międzynarodowe standardy i wytyczne dla firm. Oferuje również mediacje w przypadku zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

W trakcie Targów zaprezentowano działania Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i jego grup roboczych. Omówione zostały m.in. efekty prac Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, w pracach której uczestniczy Jurij Kariagin, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziały polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ. W trakcie targów promowano przygotowany przez tę Grupę przewodnik dla firm i innych organizacji dotyczący pracy przymusowej oraz zapowiedziano ukazanie się przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy.

(nq)