W dniach 30 maja – 1 czerwca br. odbyło się pierwsze „Right2B Forum”, najnowszy projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Patronem merytorycznym wydarzenia był Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu a partnerem projektu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Projekt koncentruje się na problematyce odpowiedzialnego postępowaniu biznesu. Jego celem jest stworzenie platformy do dyskusji między wchodzącymi na rynek pracy młodymi ludźmi, uwrażliwienie ich na problematykę praw człowieka w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), aby osiągnąć jeden cel – 2 make business turn right!

Pierwszego dnia odbył się panel dyskusyjny dotykający takich kwestii jak godna praca i wynagrodzenia ludzi wchodzących na rynek pracy, w którym uczestniczyli: Norbert Kusiak z OPZZ oraz przedstawiciele Business Centre Club, Ernst & Young oraz inicjatywy #MłodziPrzyGłosie. Zabierając głos w panelu ekspert OPZZ mówił o podatkowych aspektach opodatkowania pracy, preferencyjnym opodatkowaniu umów cywilnoprawnych oraz fikcyjnym samozatrudnieniu, które zmniejszają koszty działalności przedsiębiorstw ze szkodą dla ludzi młodych i ich przyszłych emerytur. Wskazał na podejmowane przez OPZZ kampanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń, w tym młodzieży. Zaprezentował nasze działania na rzecz likwidacji darmowych staży oraz uchylenia przepisów, które przez wiele lat pozwalały pracodawcom na wypłacenie pracownikom w pierwszym roku pracy wynagrodzenia w wysokości 80% płacy minimalnej.

Drugiego dnia forum uczestnicy przeanalizowali proces należytej staranności w kontekście realizacji praw człowieka w fikcyjnej firmie poprzez warsztaty oraz analizę przypadku (case study). Wśród poruszanych kwestii znalazły się: należyta staranność w obszarze praw człowieka, raportowanie informacji niefinansowych, równe traktowanie i polityka różnorodności w miejscu pracy, przeciwdziałanie pracy przymusowej, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zastanawiano się jakie działania powinna podjąć firma, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu jej działań na wybrane prawa człowieka. Warsztaty prowadzili przedstawiciele Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacji La Strada oraz firmy: CRIST S.A i Arcelor Mittal. Część warsztatów prowadził Norbert Kusiak z OPZZ.

(nq)