Czy będą podwyżki cen energii elektrycznej od 2019 roku? Z takim pytaniem zwrócił się dzisiaj, w piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szef OPZZ Jan Guz.

Od chwili przekazania przez firmy energetyczne wniosków o podwyżki taryf głos zabrało wielu członków rządu, w tym ostatnio premier, w różnoraki sposób odnoszących się do możliwego wzrostu cen energii. Sprawa dotyczy nie tylko podwyżek dla gospodarstw domowych, ale także dla przedsiębiorstw i wywołuje duże zainteresowanie i niepokoje w społeczeństwie.

W piśmie do premiera OPZZ wskazuje, że od kilku tygodni jesteśmy świadkami chaotycznych dyskusji dotyczących przewidywanych podwyżek cen energii elektrycznej. Do opinii publicznej niemal codziennie docierają informacje o pomysłach rekompensatach, powołaniu specjalnego funduszu celowego, szukaniu oszczędności w samych spółkach energetycznych czy też obniżeniu akcyzy na energię elektryczną. Raz mówi się, że podwyżki będą, raz – że jednak ich nie będzie. Szum informacyjny jest na tyle duży, że znakomita większość społeczeństwa nie wie czego ma się spodziewać po 1 stycznia 2019 roku; z jakimi - i czy w ogóle - podwyżkami ma się liczyć, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Wywołuje to chaos i niepokój wśród obywateli – czytamy w wystąpieniu OPZZ.

Warto zwrócić uwagę, że w wielu zakładach pracy rozpoczną się niedługo negocjacje płacowe, a wyższe koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, spowodowane wzrostem cen energii, mogą skutecznie uniemożliwić zatrudnionym w nich pracownikom wynik zgodny z ich interesami. Jest to szczególnie niepokojące w sytuacji, gdy ponad 4 miliony osób jest dotkniętych w Polsce zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Wzrost cen energii, w szczególności tak znaczny jak wynika to z wniosków taryfowych przekazanych do URE, zjawisko to w znaczący sposób pogłębi.

W tej sytuacji Jan Guz, przewodniczący OPZZ zwrócił się do premiera z wnioskiem o jednoznaczne stanowisko rządu w sprawie przyszłorocznych taryf za energię elektryczną dla wszystkich odbiorców: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

(nq)

Pismo OPZZ do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego