Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) domaga się od ministra infrastruktury podwyższenia stawek tzw. kilometrówki oraz wypracowania systemowych rozwiązań, które ochronią pracujących przed dalszym zamrażaniem jej stawek.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Stawki tzw. kilometrówki, w przypadku np. samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 wynoszą 0,5214 zł a powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł. Stawki te obowiązują niezmiennie od 14 lat i nie uwzględniają rosnących kosztów eksploatacji samochodów, co stanowi problem dla wielu pracowników, w tym w szczególności Poczty Polskiej S.A. i Lasów Państwowych.

Kilometrówka powinna wzrosnąć z uwagi na wzrost cen paliw. W 2007 roku średnioroczna cena 1 litra benzyny wynosiła według danych Głównego Urzędu Statystycznego 4,42 zł. Z kolei cena 1 litra oleju napędowego kształtowała się na poziomie 4,20 zł. Obecnie, średnia cena 1 litra benzyny wynosi 5,94 zł (wzrost o 34,4 proc.) a oleju napędowego 5,97 zł (wzrost o 42,1 proc.). W okresie tym drastycznie wzrosły także ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC i koszty napraw a skumulowana inflacja wyniosła blisko 39 proc. Należy zatem przyjąć, że aktualne, przeciętne koszty eksploatacji samochodów osobowych, motocykli i motorowerów używanych w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są wyższe niż obowiązujące kwoty. Niezrozumiałe jest zatem, dlaczego pomimo wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów na przestrzeni lat stawki kilometrówki pozostają niezmienne.

W sierpniu 2011 r. minister infrastruktury przygotował co prawda nowelizację stosownego rozporządzenia, ale na zmianę przepisów nie wyraził zgody minister finansów, który od wielu lat prezentuje stanowisko niechętne podwyższeniu stawek kilometrówki.

Mając na uwadze, że pracownicy dokładają z własnej kieszeni do każdego przejechanego kilometra, OPZZ zwróciło się do ministra infrastruktury z wnioskiem o pilne urealnienie, w porozumieniu z ministrem ds. finansów publicznych, obowiązujących od 2007 r. stawek kilometrówki. Domagamy się także wypracowania systemowego rozwiązania kwestii dotyczącej zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, które przeciwdziałać będzie zamrażaniu w przyszłości stawek kilometrówki.

(nq)