28 maja br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Przedmiotem obrad była analiza systemu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Stronę rządową reprezentował Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów, którzy przedstawili informację na temat podsumowania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. Następnie partnerzy społeczni dokonali oceny systemu podatkowego.

Norbert Kusiak, ekspert OPZZ, zaprezentował związkową ocenę przepisów podatkowych. Wskazał m.in., że rząd nie podejmuje skutecznych działań zmniejszających opodatkowanie najmniej zarabiających podatników. Skutkuje to rozwarstwieniem dochodowym społeczeństwa, wysokim opodatkowaniem pracy i podatkowym faworyzowaniem osób o wyższych dochodach. Świadczą o tym choćby niezmienione od lat stawki podatku PIT 18% i 32%, zamrożone progi podatkowe i zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, jak również niska kwota wolna od podatku. Wskazał, że priorytetowym celem rządu winno być zmniejszenie obciążeń podatkowych rodzin o najniższych dochodach i wprowadzenie silniejszej progresji podatkowej.

W dalszej części dyskusji uzgodniono, że partnerzy społeczni, do połowy czerwca br., przekażą swoje propozycje zmian podatkowych oraz ocenią funkcjonowanie sytemu podatkowego.

(nq)