18 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).

Mając na względzie zmiany w strukturze Rady Ministrów, przewodnictwo pracom Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powierzono pani Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Format i struktura organizacyjna Zespołu pozostały jednak niezmienione, podobnie jak cele i zadania Zespołu.

Celem posiedzenia było podsumowanie prac prowadzonych przez Grupy robocze w 2019 r., przedstawienie wniosków i rekomendacji wynikających z zadań zrealizowanych przez Zespół w bieżącym roku, zapoznanie się z planami działań Grup roboczych na przyszły rok oraz zastanowienie się nad dalszymi kierunkami prac, które Zespół powinien podjąć biorąc pod uwagę doświadczenia rynku krajowego i wyzwania dla biznesu i pracowników formułowane na arenie międzynarodowej.

W trakcie posiedzenia Norbert Kusiak z OPZZ zaprezentował końcowe efekty prac Zespołu ds. rozwijania koncepcji CSR w ramach polityki BHP firm, któremu przewodniczy. Jego celem jest opracowanie "Przewodnika CSR po pracy bezpiecznej”. Obecnie finalizowane są prace redaktorskie nad Przewodnikiem CSR. Już niedługo projekt Przewodnika trafi do akceptacji członków Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

(nq)