Zespół polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, w trakcie wczorajszego (27 maja br.) posiedzenia, omówił zagrożenia i skutki spowolnienia gospodarczego dla sektora transportu w Polsce. Zainicjowana przez przewodniczącego Zespołu Leszka Miętka dyskusja miała na celu wskazanie kluczowych zagrożeń dla transportu oraz wypracowanie rozwiązań pomocowych dla pracowników i przedsiębiorstw w tym zakresie.

Członkowie Zespołu w trakcie dyskusji wskazali, że najważniejszym problemem, z którym zmagają się obecnie pracownicy i przedsiębiorcy jest drastyczny spadek przewozu osób i towarów, który zagraża stabilności ekonomicznej firm transportowych i miejsc pracy. W sektorze lotniczym praktycznie wstrzymano wszystkie loty. Planuje się ponadto ograniczenie wynagrodzeń o 66% na okres 3 lat. W sektorze kolejowym obserwuje się spadek liczby podróżnych szczególnie w ruchu międzywojewódzkim o 95% i w ruchu regionalnym o 80%. W przewozach towarowych wystąpił spadek przewozów o prawie 30% spowodowany trudną sytuacją w górnictwie i przemyśle ciężkim. W sektorze drogowym wstrzymano przewozy w ruchu turystycznym. Złożona sytuacja obejmuję także komunikację miejską a wielu PKS-om grozi upadłość. W przewozach towarów odnotowano spadek przewozów i zerwanie łańcuchów dostaw. W sektorze morskim główne problemy dotyczą portów morskich. Ograniczono do minimum możliwość przeniesienia zakażenia poprzez zastosowanie szeregu obostrzeń w stosunku do statków z towarem wchodzących do portu lub na remont do stoczni.

Członkowie Zespołu i eksperci wskazali, że rozwiązania pomocowe dla firm, które wprowadzono w ramach poszczególnych Tarcz antykryzysowych nie odpowiadają w pełni na oczekiwania firm transportowych i pracowników w nich zatrudnionych. Niezbędne jest wprowadzenie nowych rozwiązań, zmodyfikowanie istniejących i przyspieszenie niektórych procesów pomocowych. Wyrażono oczekiwanie, że zgłoszone pomysły znajdą wyraz w projektach regulacji prawnych i decyzjach poszczególnych ministerstw. Postulaty Zespołu w tym zakresie zostaną zaprezentowane w stanowisku. Planowane jest przeprowadzenie głosowania w trybie korespondencyjnym.

(nq)