W tym roku po raz pierwszy to urząd skarbowy automatycznie przygotuje i udostępni podatnikom roczne zeznanie podatkowe (za 2018 rok). Oznacza to, że zeznanie podatkowe zostanie przygotowane dla podatnika przez administrację podatkową na podstawie danych, które ona już posiada - bez konieczności ich ponownego podawania przez podatnika.

Od dziś, 15 lutego br., na stronie www.podatki.gov.pl dostępna jest możliwość skorzystania z usługi Twój e-PIT. Na portalu internetowym udostępniono podatnikom ich zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 za 2018 r.

Podatnik sam wybierze, czy chce skorzystać z nowej usługi o nazwie Twój e-PIT i rozliczenia sporządzonego przez administrację skarbową, czy też chce samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT z zeznaniem podatkowym za 2018 rok i złożyć go w swoim urzędzie skarbowym. Możliwość skorzystania z usługi Twój e-PIT dotyczy podatników, którzy składają zeznania roczne na formularzach PIT-37 i PIT-38, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych.

Zeznanie podatkowe będzie dostępne na portalu do 30 kwietnia 2019 r. W tym czasie, możemy zweryfikować poprawność danych przedstawionych przez administrację skarbową i ewentualnie uzupełnić rozliczenie podatkowe o ulgi i odliczenia, w tym skorzystać z możliwości przekazania 1% na organizacje pożytku publicznego.

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez administrację skarbową, to z upływem 30 kwietnia br. zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Gdy z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja br. prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał wówczas 7 dni na zapłatę podatku.

Na portalu www.podatki.gov.pl znajdziemy szczegółowe informacje w jaki sposób skorzystać z usługi Twój e-PIT. Poniżej link do strony internetowej zawierającej usługę Twój e-PIT oraz instrukcję, jak krok po kroku skorzystać z usługi, zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi:

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dla podatników została także przewidziana infolinia (z tel. stacjonarnego 0 801 055 055, z tel. komórkowego (22) 330 03 30), na której będą przekazywane informacje na temat nowej usługi rozliczenia podatkowego. W urzędach skarbowych będą urzędnicy, z wiedzy których będzie można skorzystać w sprawie rozliczenia podatkowego za rok 2018.

Poniżej infografika przygotowana przez Ministerstwo Finansów dotycząca usługi e-PIT:

(KP, źródło: www.mf.gov.pl)