10 maja br. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił przedstawione przez stronę rządową wstępne wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2022. Dokonał ponadto oceny Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024.

Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, na podstawie rządowych wskaźników, strona pracowników i strona pracodawców RDS, powinna do 14 maja br. przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2022 roku:

 1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W trakcie posiedzenia nie udało się osiągnąć porozumienia. Pracodawcy nie wyrazili zgody na wzrost płacy minimalnej ponad ustawowe minimum. OPZZ opowiedziało się dalszym podnoszeniem płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej. Rozmowy będą kontynuowane w trakcie dwóch kolejnych posiedzeń w dniu 12 maja br. OPZZ na posiedzeniu reprezentowali: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)