Czy będą podwyżki cen energii elektrycznej od 2019 roku? Z takim pytaniem pod koniec ubiegłego roku OPZZ zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego. Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie, w której Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii zapewnia, że rząd zrobił wszystko, co możliwe, aby ceny prądu pozostały na poziomie roku 2018. W tym celu przygotował ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Wątpliwości w tej sprawie jednak nie brakuje. Ministerstwo Energii w swoim piśmie nie wspomina, że wciąż nie wydało rozporządzeń do ww. ustawy, które szczegółowo określają, jak realizować jej zapisy. Nadal trwają rozmowy rządu z Komisją Europejską na temat tego, czy rozwiązania zawarte w ustawie nie stanowią niedozwolonej pomocy publicznej. Od tych ustaleń zależy, czy konieczna będzie nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z kolei, nie czekając na wynik tych rozmów, złożył do ministra energii wniosek o zmianę niedawno uchwalonej ustawy.

Skan pisma Ministerstwa Energii do OPZZ można pobrać TUTAJ.

(nq)