W dniu 25.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Po interwencji Przewodniczącego Zespołu Leszka Miętka u Wicepremiera J. Gowina, dotyczącej niskiej frekwencji członków rządu na posiedzeniach Zespołu, po raz pierwszy w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zespołu z ramienia strony rządowej.

Tematem wiodącym było omówienie zagadnień z zakresu transformacji energetycznej Polski. Jednak decyzja TSUE sprzed kilku dni i reakcja strony polskiej zdominowały pierwszą część dyskusji. Minister Soboń długo wyjaśniał działania Rządu. Jesteśmy na dobrej drodze do szybkiego rozwiązania tego problemu - zapewnił.

Następnie przedstawiciele OPZZ przybliżyli problemy dotyczące zmniejszenia zużycia węgla i nieaktualne prognozy dotyczące produkcji węgla brunatnego. W świetle przyjętych i opublikowanych zapisów wyraźnie widać rozpoczęcie procesu likwidacji i wygaszania wydobycia węgla brunatnego po roku 2030 i stopniowe zmniejszanie wydobycia węgla kamiennego. Ale w przypadku węgla kamiennego uzgodniono ze stroną społeczną zasady transformacji gospodarczej Górnego Śląska (powołanie specjalnego funduszu i przeznaczenie środków na ten cel). Dodatkowo podpisano umowę społeczną gwarantującą bezpieczeństwo socjalne zwalnianym. O węglu brunatnym zapomniano. Oczekujemy po rozmowie z ministrem Soboniem, że podobna umowa zostanie wynegocjowana dla węgla brunatnego. Minister Soboń zobowiązał się do przyspieszenia prac nad Umową Społeczną dotyczącą węgla brunatnego.

Podczas dyskusji przypomniano, że w dniach 18 i 19 maja we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele Stron Społecznych Trójstronnych Zespołów ds. Energetyki i Branży Węgla Brunatnego. Tam postanowiono połączyć siły w staraniach o właściwe i skuteczne zabezpieczenia praw pracowniczych w obliczu planowanych transformacji energetyki.

Podczas dyskusji poruszono wiele innych problemów m.in., że pracodawcy wypowiadają porozumienia zbiorowe lub stosowanie przepisów PUZP. Te działania nazywane niewinnie reorganizacją to kluczowa sprawa dla utrzymania posiadanych obecnie uprawnień pracowniczych.

Do Zespołu wpłynął także dokument: Transformacja energetyczna opracowany przez FPP. Ustalono, że temat transformacji energetycznej trzeba traktować kompleksowo i tak omawiać. Planowane jest spotkanie w drugiej połowie czerwca.

ZM.