W czwartek 12 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu negocjacyjnego w obszarze „Finanse publiczne”, któremu Rada Dialogu Społecznego powierzyła zadanie wypracowania rozwiązań w czterech obszarach.

  • klin podatkowy w szczególności dla najniżej zarabiających i zasady kształtowania płacy minimalnej,
  • efektywność systemu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
  • deregulacja prawa gospodarczego i podatkowego. Zapewnienie stabilności i przewidywalności prawa podatkowego – odpowiednie vacatio legis,
  • przegląd przepisów podatkowych, w szczególności VAT, PIT, w tym możliwość odliczenia składek płaconych na rzecz związków zawodowych w rozliczeniach podatkowych.

W trakcie spotkania poświęconego efektywność systemu wynagrodzeń w sferze budżetowej omówiono raport z przeglądu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który jest kontynuacją wcześniej omawianego w ramach Rady Dialogu Społecznego przeglądu wynagrodzeń w służbie cywilnej. Raport jest sześćsetstronicowym materiałem analitycznym, dotyczącym stanu zatrudnienia, funduszu wynagrodzeń i zasad kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. OPZZ zgłosiło uwagi do tego dokumentu. Przedyskutowano ponadto główne zagadnienia dotyczące funkcjonowania obecnego systemu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz kierunki ewentualnych zmian, które mają być poddane ocenie na kolejnym posiedzeniu. Wiceminister finansów Piotr Patkowski zadeklarował, że zostanie na nim przedstawiona koncepcja realizująca postulat OPZZ, aby wprowadzić możliwość odliczenia od podatku składki związkowej. OPZZ w pracach Zespołu reprezentuje Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

(nq)