11 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tym razem dyskusja dotyczyła projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) oraz projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. OPZZ reprezentowali: Aleksander Motyka, przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

OPZZ poddało krytyce projekty ustaw, opowiadając się równocześnie za ograniczaniem przez państwo barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań, jak również mitręgi biurokratycznej, ale w sposób odmienny niż zaproponowała strona rządowa. W naszej ocenie zaprojektowane narzędzia nie rozwiążą problemu dostępności mieszkań dla osób o dochodach poniżej przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość zaproponowanej dopłaty do czynszu, okres udzielania pomocy oraz przyjęte kryteria ustalania wysokości dopłat mogą stanowić dla wielu gospodarstw domowych barierę zniechęcającą do złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu mieszkania. Co więcej w wyniku wejścia w życie przepisów specustawy powstanie chaos przestrzenny i wzrośnie liczba konfliktów lokalnych.

Więcej na ten przebiegu posiedzenia można znaleźć TUTAJ.

(nq)