Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych przekazały na początku kwietnia br. Radzie Dialogu Społecznego nową wersję projektu ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Jego treść uwzględnia efekt konsultacji społecznych i konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu. Dokument trafił do doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS, w którym odbył się dialog strony społecznej – związków zawodowych i organizacji pracodawców w sprawie tego projektu oraz dyskusja z przedstawicielami strony rządowej na temat uwag partnerów społecznych do poszczególnych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy.

W rezultacie prac, Strona Pracowników i Strona Pracodawców doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS przyjęła w dniu 6 maja 2019 r. Stanowisko w sprawie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r w zakresie tzw. zamówień klasycznych.

Z treścią Stanowiska można zapoznać się poniżej. Stanowisko Zespołu będzie w najbliższym czasie przedmiotem obiegowego głosowania Rady Dialogu Społecznego.

(KP)