Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało OPZZ odpowiedź w na nasze pismo w sprawie opłaty mocowej.

Z otrzymanej korespondencji wynika, że analizy wykonywane przez PSE S.A. w latach poprzedzających wprowadzenie rynku mocy wykazywały, że przy braku podjęcia działań, od 2021 roku mogą pojawić się cykliczne problemy z wystarczalnością generacji energii elektrycznej. Taka sytuacja mogła prowadzić do występowania okresowych przerw w dostawach prądu, co przełożyłoby się bezpośrednio na duże straty przedsiębiorstw. Po wprowadzeniu rynku mocy, podobne zagrożenie nie jest obecnie sygnalizowane, zatem ponoszenie opłaty mocowej jest uzasadnionym kosztem, który zapewnia produkcję energii elektrycznej na poziomie zgodnym z zapotrzebowaniem.

Zdaniem ministerstwa postulat zawieszenia poboru opłaty mocowej został częściowo zrealizowany poprzez zmianę terminu jej wprowadzenia z 1 października 2020 na 1 stycznia 2021 r. Zawieszenie w czasie wprowadzenia opłaty mocowej uniemożliwia fakt, że przeprowadzone zostały już aukcje mocy. Na początku 2021 roku funkcjonowanie rozpoczął rynek mocy, w ramach którego jednostki wytwórcze muszą zapewnić moc zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. Zawieszenie opłaty wiązałoby się zatem z zerwaniem kontraktów mocowych, co naraziłoby Skarb Państwa na pozwy sądowe z tego tytułu.

Jednocześnie, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców energochłonnych oraz zapewnić możliwość obniżenia stawek opłaty mocowej, w miejsce dotychczasowych rozwiązań, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało nowe rozwiązanie w zakresie poboru opłaty mocowej, którego celem jest bardziej sprawiedliwa dystrybucja kosztów. Opracowane przez podejście ma przyczynić się do realizacji tego celu i polegać na reparametryzacji, która uzależni wysokość opłaty mocowej od profilu zużycia. Przedsiębiorstwa o równomiernym poborze energii elektrycznej ma obowiązywać niższa stawka opłaty mocowej. Mechanizm ten znalazł się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy, który obecnie jest przedmiotem ustaleń międzyresortowych i powinien trafić do Sejmu jeszcze w II kwartale 2021 r.

(nq)