Związkowcy i pracodawcy Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego nie uzgodnili 9 lipca br. wspólnego stanowiska w sprawie wysokości płacy minimalnej i Założeń projektu budżetu państwa na rok 2022, choć uznali, że pracownikom państwowej sfery budżetowej należy się podwyżka płac. Nie wskazali jednak, z uwagi na różnicę zdań, w jakiej wysokości.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Związkowcy i pracodawcy Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych nie wypracowali wspólnego stanowiska w sprawie założeń projektu budżetu państwa na 2022 rok. Było to ostatnie spotkanie podsumowujące tegoroczne negocjacje w tej sprawie. Wciąż trwający, równolegle do prac Rady Dialogu Społecznego, proces uzgodnień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również przedłużające się prace nad projektami ustaw związanymi z Polskim Ładem utrudniły rozmowy partnerów społecznych. Projekty te powinny zostać przekazane Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji wraz z Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2022, ponieważ mają wpływ na ocenę zaprezentowanych w projekcie Założeń prognoz ekonomicznych i podstawowych wielkości makroekonomicznych, w tym na PKB i inflację.

Strona pracowników i strona pracodawców nie wypracowała także wspólnego stanowiska w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2022 rok. Wskazały jednak na kierunkową konieczność podwyższenia wynagrodzeń w budżetówce, w celu wspierania jakości administracji publicznej, mimo wyraźnej różnicy dotyczącej skali podwyżek. Uzgodniono, że związkowcy i pracodawcy wspólnie ze stroną rządową podejmą pracę nad wypracowaniem nowych zasad wynagradzania w państwowej sferze budżetowej.

Strona pracowników i strona pracodawców nie uzgodniła ponadto wspólnego stanowiska w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.