11.04.2018 r., w ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano konferencję poświęconą polskiej polityce społecznej. Konferencja, stanowiła okazję do przyjrzenia się obecnym problemom państwa opiekuńczego. Dyskusja w ramach konferencji dotykała obszarów takich jak: polityka społeczna wobec rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych, wyzwania w systemie zabezpieczenia społecznego czy ocena przeszłości i teraźniejszości w zakresie polityki społecznej. OPZZ podczas konferencji reprezentowane było przez wiceprzewodniczącą Wiesławę Taranowską i Bogdana Grzybowskiego – dyrektora wydziału polityki społecznej.

B.G