23 stycznia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało jubileuszową konferencję z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. W tym roku mija sto lat od powołania w Polsce publicznych służb Zatrudnienia. Stworzono je w celu usprawnienia funkcjonowania rynku pracy, a na ich organizację i aktywność miała wpływ zarówno krajowa polityka gospodarcza jak i czynniki zewnętrzne, początkowo konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, a później dokumenty strategiczne Unii Europejskiej. Co ważne Polska już w okresie międzywojennym należała do pionierów w kształtowaniu nowoczesnych i powszechnych służb zatrudnienia. Uczestnicy konferencji wysłuchali dwóch referatów: „Publiczne służby zatrudnienia w kontekście realizacji polityki spo9łecznej w Polsce” – referat wygłosił prof. Mirosław Grewiński, oraz „Miejsce publicznych służb zatrudnienia w społecznościach lokalnych” – referat wygłosił dyrektor miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Podczas uroczystej gali minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odznaczyła wyróżniające się Urzędy Pracy statuetkami, a wyróżniające się osoby odznakami honorowymi „Primus in agendo”. Z ramienia OPZZ w jubileuszowej konferencji uczestniczyli: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, była wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska i dyrektor wydziału polityki społecznej Bogdan Grzybowski. Wiesława Taranowska znalazła się wśród kilkunastu osób odznaczonych odznaką honorową „Primus in agendo” ustanowioną Rozporządzeniem Rady Ministrów – która jest wyrazem uznania dla aktywnej i pełnej zaangażowania oraz ofiarności w podejmowanych działaniach.

( na zdjęciu od lewej: Bogdan Grzybowski, Elżbieta Rafalska, Wiesława Taranowska, Andrzej Radzikowski)

B.G.