Otwarcie uzdrowisk z zachowaniem bezpieczeństwa reżimu sanitarnego dla kuracjuszy i rehabilitacja pocovidowa wprowadzona w uzdrowiskach to główne tematy, o jakie wnioskowało OPZZ do dyskusji w ramach Podzepsołu ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Posiedzenie odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 4 marca br., pod przewodnictwem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. OPZZ było licznie reprezentowane przez ekspertów z wielu uzdrowisk, w szczególności Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich.

Dyskusja koncentrowała się wokół zasad i warunków wznowienia działalności uzdrowiskowej.

Zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawiają kontrakty i wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe w systemie stacjonarnym. W przypadku ZUS będzie to możliwe od 15 marca br. Dla pacjenta najważniejszą informacją i warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym musi być negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Stąd 4 dni przez rozpoczęciem turnusu konieczne jest wykonanie testu, który będzie finansowany przez Fundusz. Pacjent będzie także informowany o wszystkich zaleceniach przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. Podczas dyskusji przedstawiciele Funduszu poinformowali, że marcowe turnusy zapełnią się ponad 23 tys. kuracjuszy, a około 16 tys. czeka w kolejce na kwiecień. Nie powinno być więc problemów z tzw. niedojazdami.

Drugim ważnym osiągnieciem dla wszystkich pacjentów po przebytej chorobie Covid – 19 jest pozytywna decyzja resortu zdrowia i Funduszu o potrzebie wprowadzenia takiego produktu świadczenia zdrowotnego, jakim jest świadczenie rehabilitacji pocovidowej. To postulat OPZZ podnoszony od niemal 4 miesięcy, od kiedy ruszył pilotaż rehabilitacji pocovidowej, ale wyłącznie w jednym ośrodku w Głuchołazach. Obecnie trwają prace nad kierunkiem wdrożenia takiego modelu świadczenia zdrowotnego. Inne bieżące problemy, poruszane przez członków i ekspertów OPZZ koncentrowały się wokół takich zagadnień jak: rozliczanie zaliczek, szczepienia personelu pracującego w obiektach uzdrowiskowych, zmiana załącznika koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie kosztów wyżywiania i zakwaterowania ponoszonych przez kuracjusza za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym (wzrost o 7,8 proc.). Kolejne posiedzenie odbędzie się w maju br. i będzie poświęcone ocenie funkcjonowania uzdrowisk po ich odmrożeniu.

(rg)