Minister Zdrowia ogłosił wdrożenie w Polsce szerokiego programu rehabilitacji pocovidowej. Informacja w tej sprawie ukazała się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w ubiegły piątek (2 kwietnia br.)

To szansa na szybszy powrót do zdrowia dla ponad 2 mln ozdrowieńców, którzy przechorowali COVID-19 i realizacja postulatu OPZZ. Od kilku miesięcy domagamy się wdrożenia programu kompleksowej rehabilitacji pocovidowej świadczonej w polskich uzdrowiskach, choć nie jest to rozwiązanie wprost przeniesione z jedynego w Polsce programu pilotażowego prowadzonego w Szpitalu MSW i A w Głuchołazach.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, rehabilitacja pocovidowa, w zależności od stanu pacjenta, będzie prowadzona w uzdrowiskach, ale i w domu pacjenta oraz ambulatoryjnie, także w oddziałach rehabilitacji i zakładach rehabilitacji leczniczej. Założeniem jest szeroki dostęp ozdrowieńców do tego rodzaju świadczeń, szczególnie pacjentów borykających się ze znacznym pogorszeniem funkcji płuc, obniżoną tolerancją wysiłku fizycznego, zmniejszeniem siły mięśniowej, przewlekłym zmęczeniem, powikłaniami neurologicznymi czy kardiologicznymi. Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosić ma od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. 

W zakres rehabilitacji pocovidowej wejdą m.in.: kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających; inhalacje indywidualne, treningi marszowe, balneoterapia – wg indywidualnych wskazań, masaż – wg indywidualnych wskazań, hydroterapia, fizykoterapia – wg indywidualnych wskazań, treningi relaksacyjne, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym np. nauka prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna modyfikacja stylu życia, leczenie dietetyczne – wg indywidualnych wskazań, wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Szczegóły programu nie są jeszcze znane, wiadomo jedynie, że do udzielania takich świadczeń będzie mógł się zgłosić każdy podmiot po spełnieniu określonych warunków. Nie będzie organizowany żaden konkurs ofert, pojawi się natomiast wykaz Narodowego Funduszu Zdrowia. Do wykazu będzie mógł zgłosić się każdy podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, który ma podpisaną umowę z NFZ. 

OPZZ będzie monitorować sposób wdrażania programu rehabilitacji pocovidowej, szczególnie dostępność tych usług i czytelne zasady kierowania pacjentów do tego typu świadczeń, realizowanych zwłaszcza w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Link do strony Ministerstwa Zdrowia:

www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-rehabilitacja-postcovidowa

(rg)