W 2019 roku rekordowo wzrosła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. W maju w ZUS zarejestrowanych było 628 tys. obcokrajowców. Stanowią oni już 4 proc. ogółu ubezpieczonych. Większość zarejestrowanych w ZUS cudzoziemców to Ukraińcy (468,6 tys.). Ponadto, w ZUS zarejestrowani są obcokrajowcy posiadający obywatelstwo białoruskie (37,8 tys.), gruzińskie (9,1 tys.), mołdawskie (8,5 tys.), rosyjskie (8,2 tys.), wietnamskie (7,8 tys.), hinduskie (6,5 tys.), rumuńskie (5 tys.), chińskie (4,5 tys.), włoskie (4,5 tys.) oraz niemieckie (3,5 tys.). W zeszłym roku wydano 328 tys. zezwoleń na pracę oraz zarejestrowano 1,5 mln oświadczeń, dających możliwość podjęcia przez cudzoziemców pracy w Polsce. Pomimo wciąż wzrastającej liczby imigrantów zarobkowych w Polsce wciąż nie ma dokumentu strategicznego dotyczącego migracji. OPZZ od lat podkreśla, że Polska potrzebuje zrównoważonej polityki migracyjnej, służącej jej mieszkańcom, polskiemu rynkowi pracy, jak również samym emigrantom.

MK