W dniu 14 listopada 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyła się debata pt. „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”. W debacie wzięli udział przedstawiciele świata nauki i instytucji publicznych, związków zawodowych oraz pracodawców, a także organizacji pozarządowych.

Dr hab. Gabriela Grotkowska zaprezentowała wyniki badań na temat sytuacji absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy. Następnie dr Jan Czarzasty omówił wyniki badań poświęconych sytuacji młodych pracowników prekaryjnych. Jednym z głównych wniosków płynących z badań dr Czarzastego jest informacja o niespójnej świadomości ekonomicznej młodych ludzi. Z jednej strony duża część badanych popiera obniżanie podatków, a z drugiej oczekuje od państwa zapewnienia wszystkim obywatelom bezpłatnej służby zdrowia.

Ze strony OPZZ w debacie wzięli udział Katarzyna Duda z Wydziału Polityki Społecznej oraz Tomasz Nagórka ze Związku Zawodowego „Budowlani”, którzy przybliżyli inicjatywy OPZZ na rzecz osób młodych na rynku pracy. Z pozytywnym odbiorem spotkała się informacja, że 18 września 2019 r. podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego OPZZ poparło projekt utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji zgłoszony przez Konfederację Lewiatan. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie luki kompetencyjnej poprzez stworzenie mechanizmu służącego podnoszeniu kompetencji pracowników zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawcę. Z aprobatą odniesiono się również do informacji, że 7 października br. OPZZ zaapelowało do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy o wprowadzenie przepisów uniemożliwiających zatrudnianie na bezpłatnych praktykach i stażach.

KD