OPZZ od początku ogłoszenia epidemii domaga się płacowego docenienia heroicznej pracy pracowników ochrony zdrowia. W trakcie prac nad kolejnymi wersjami Tarczy Antykryzysowej zgłaszaliśmy nasze propozycje w tym obszarze. Niestety, Sejm nie przyznał proponowanego wówczas specjalnego dodatku do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników podmiotów leczniczych za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% wynagrodzenia, finansowanego z dotacji ministra właściwego do spraw zdrowia udzielonej Narodowemu Funduszowi Zdrowia – choć było to postulat OPZZ, któremu Senat przyznał słuszność.

W dniu wczorajszym Ministerstwo Zdrowia zaproponowało swoją wersję propozycji płacowej – niestety, nie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania COVID. Resort zdrowia wysłał w trybie pilnym do konsultacji społecznych (otrzymaliśmy zaledwie kilka godzin na przekazanie opinii !) projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

OPZZ i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - zgłosiły do projektu szereg zastrzeżeń, które przedstawiamy w załączonej opinii. Nie podoba się nam przede wszystkim: nieuzasadnione dzielenie pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ze względu zarówno na czynności jakie wykonują, jak i miejsce pracy – a także pomijanie roli zakładowych organizacji związkowych w przekazywaniu wykazu stanowisk pracy pracowników mających być objętych dodatkowym świadczeniem pieniężnym. Stanowisko zostało także przekazane Minister Pracy i Polityki Społecznej Marlenie Maląg odpowiedzialnej za jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w szczególności Domy Pomocy Społecznej.

W załączeniu:

Opinia OPZZ do projektu rozporządzenia oraz informacja Ministerstwa Zdrowia na temat projektu rozporządzenia o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla pracowników ochrony zdrowia.

 Opinia OPZZ 

Informacja MZ

Uwaga OPZZ sanepidy

(rg)