Ocena polityki lekowej państwa po pandemii COVID – 19 to główny temat posiedzenia doraźnego zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS, który odbył się 21 czerwca br.

Dyskusja, z udziałem ekspertów sektora farmaceutycznego, koncentrowała się wokół zagadnień zarówno systemowych, jak i finansowych. Wyznacznikiem debaty była także rewizja realizacji celów odnoszących się do tego działu ochrony zdrowia, zawartych w przyjętym przez Radę Ministrów w 2018 r. dokumencie ,,Polityka lekowa państwa na lata 2018 - 2022”. Poruszono kwestie związane m.in. finansami całkowitego budżetu refundacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia, bezpieczeństwem lekowym pacjentów, a także problemami farmacji szpitalnej, z punktu widzenia pracowniczego i systemowego.

OPZZ od dawna postuluje realizację takiego kierunku polityki lekowej państwa, by w odniesieniu do pacjentów, skutkowała stałym i systematycznym zmniejszaniem poziomu współpłacenia pacjentów za leki, zarówno leki refundowane, jak i te dostępne na receptę. Choć skala dopłat ze strony pacjenta w ostatnich latach systematycznie się zmniejsza, nadal jest znacząca i wynosi - w przypadku leków refundowanych niemal 29 proc., a w przypadku leków dostępnych na receptę - średnio 57 proc. (wg ,,Polityki lekowej państwa''). W ocenie OPZZ istotny jest także stabilny poziom finansowania leków refundowanych ze środków publicznych – ustawa refundacyjna wskazuje, iż powinien on wynosić około 17 proc. całkowitych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia. Tymczasem jeszcze niedawno wykonanie całkowitego budżetu na refundację kształtowało się pomiędzy 14,6 – 15,5 proc., a więc poniżej ustawowego zapisu. To ważne by o tym przypominać, bo im stabilniejszy budżet leków refundowanych, tym wydatki na leki z kieszeni pacjenta mniejsze.

Przedstawiciele resortu zdrowia zapewniali o stałym zwiększaniu, zarówno segmentu programów lekowych finansowanych ze środków publicznych, jak i budżetu refundacyjnego leków. Miejscem na dalsze doskonalenie tych regulacji jest ustawa refundacyjna, nad nowelizacją, której trwają obecnie prace.

Debata pokazała, że konieczne są długoterminowe działania naprawcze, a odpowiedzialna polityka lekowa i poprawa dostępu do skutecznego leczenia może pomóc ograniczyć skutki pandemii Covid-19. Kluczową jest także dostępność pacjentów do nowoczesnego leczenia jako jeden z priorytetów polityki zdrowotnej państwa, szczególnie w obecnej sytuacji po - pandemicznej.

W posiedzeniu brali udział członkowie zespołu z ramienia OPZZ (Urszula Michalska i Renata Górna). 

(rg)