W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Głównymi tematami posiedzenia były:

1. Projektowana nowa ustawa o rynku pracy i zatrudniania cudzoziemców w kontekście Krajowego Planu Odbudowy.

2. Nieuczciwe praktyki agencji pracy tymczasowej.

Ze strony OPZZ w posiedzeniu uczestniczyła Katarzyna Duda, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ, która wyraziła aprobatę wobec zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu 50% minimalnego wynagrodzenia, zaznaczając jednocześnie, że OPZZ postuluje podniesienie zasiłku do poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Mówiła również o realizowanym przez OPZZ programie certyfikacji agencji pracy tymczasowych, którego ideą jest wyznaczanie wysokich standardów pracy agencji zatrudnienia. Przyznanie certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” jest równoznaczne ze spełnieniem przez nią na wysokim poziomie ustanowionych kryteriów i gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług. Strona programu: https://www.certyfikacjaagencji.pl. Zwróciła również uwagę na potrzebę uchwalenia przez rząd dokumentu strategicznego w zakresie polityki migracyjnej Polski.

Ustalono, że do następnego posiedzenia Podzespołu strona pracodawców i pracowników przygotuje rekomendacje w zakresie reformy urzędów pracy, prawa o cudzoziemcach oraz polityki migracyjnej, które zostaną przekazane Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii.