W dniu 27 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Tematem przewodnim spotkania, na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, była sytuacja na rynku pracy w dobie pandemii koronawirusa i to, jak należy zwalczać jej negatywne skutki. Następnie ustalono plan prac Podzespołu na najbliższy okres. Ze strony OPZZ w posiedzeniu uczestniczyła Katarzyna Duda, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ.

Jarosław Lange reprezentujący NSZZ „Solidarność” mówił o potrzebie działań nadzwyczajnych państwa w celu pomocy portom lotniczym, borykającym się z problemami finansowymi spowodowanymi ogromnymi stratami w wyniku pandemii koronawirusa. Z kolei Michał Podulski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, mówił o potrzebie usprawnienia procedury przyznawania przedsiębiorstwom dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracownikom. W ubiegłych miesiącach dochodziło bowiem do sytuacji, że pomoc finansowa przychodziła z dużym, nawet wielomiesięcznym opóźnieniem. Katarzyna Duda mówiła natomiast o sytuacji pracowników w branży motoryzacyjnej i oczekiwanych przez działaniach OPZZ na rzecz pomocy branży.

Ustalono, że do następnego posiedzenia Podzespołu, które odbędzie się w pierwszej połowie listopada, strona pracodawców i pracowników przygotuje rekomendacje w zakresie reformy polityki rynku pracy, które po akceptacji przez członków Podzespołu zostaną przekazane Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii.