6 lutego 2019 r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odbyła się konferencja „Elektronizacja zwolnień lekarskich jako element strategii budowy e-państwa”

Zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego regulująca kwestię zwolnień lekarskich weszła w życie 15 maja 2015 r. Na tej podstawie od września 2016 r także możliwe stało się przekazywanie do ZUS elektronicznych zwolnień lekarskich wystawionych w aplikacjach gabinetowych. Wcześniej od 1 stycznia 2016 r. na portalu ZUS udostępnił również funkcje związane z obsługą elektronicznych zwolnień lekarskich dla płatników składek. Także od 1 stycznia 2016 r. na portalu PUE ZUS poza prezentacją zaświadczeń lekarskich wystawionych dla ubezpieczonego w formie papierowej widoczne są też e-ZLA. Generalnie elektronizacja ułatwiła funkcjonowanie ZUS, wprowadziła ułatwienia dla pracodawcy i dla pracownika ( pracownik nie musi już dostarczać zwolnienia lekarskiego do swojego pracodawcy- w tym samym czasie zwolnienie dotrze do ZUS i do pracodawcy). Od 1 grudnia 2018 r. medycy mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Z najnowszych danych ZUS wynika, że dwa miesiące po wdrożeniu obowiązkowego systemu ponad 99 proc. wszystkich zaświadczeń o chorobie jest wystawianych w takiej formie. Obecny na konferencji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki ogłosił, że wdrożenie e-zwolnień zakończyło się sukcesem. Podczas uroczystej gali, pracownikom zakładu, którzy uczestniczyli we wdrażaniu tego programu a także lekarzom, szpitalom i innym instytucjom podziękowała prezes ZUS prof., Gertruda Uścińska, wręczając okolicznościowe statuetki. W konferencji ze strony OPZZ udział wzięli: Renata Górna i Bogdan Grzybowski.

B.G.