OPZZ otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na nasze pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowania systemu ochrony zdrowia na cele związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Pismo dotarło do OPZZ po ponad półtora miesiąca od naszej pilnej (!) interwencji w tej sprawie, kiedy 23 marca br., a więc niemal w kulminacyjnym, marcowym momencie pandemii i braku jakiejkolwiek informacji odnośnie gwarancji finansowych – pytaliśmy premiera i ministra zdrowia ile, w jakim zakresie i na co będą przeznaczone pieniądze.

W odpowiedzi ministerstwa wskazuje się jedną z wyższych kwot, jaka została przeznaczona na walkę z pandemią – to ponad 10 mld zł na finansowanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Zapisy ustawy wskazują, że są to m.in. świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów. To znaczące pieniądze, większe niż całoroczny budżet ochrony zdrowia zaplanowany w ustawie budżetowej na ten rok.

O ich realne wydatkowanie i szczegóły będziemy mieli szansę zapytać Ministerstwo Zdrowia podczas posiedzenia Prezydium OPZZ w dniu 30 czerwca br., z udziałem kierownictwa tego resortu. Podobnie jak o kondycję Narodowego Funduszu Zdrowia, która została uszczuplona w pierwszych 4 miesiącach tego roku o mniejszy o ok. 1,5 mld zł spływ składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ile jest obecnie naprawdę pieniędzy na zdrowie – na to pytanie nie ma na razie jednoznacznej odpowiedzi.

Pismo Ministerstwa Zdrowia – do pobrania. 

Pismo MZ w sprawie COVID

(rg)