Wczoraj tj. 7 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej PPK, utworzonej przy Polskim Funduszu Rozwoju. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Radzie Konsultacyjnej reprezentuje wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Dzisiaj, 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odbyła się konferencja prasowa nt. kampanii informacyjnej i promocyjnej Pracowniczych Planów Kapitałowych tj.powszechnego i dobrowolnego systemu długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i Państwo. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele OPZZ Bogdan Grzybowski i Magdalena Kossakowska. Hasłem przewodnim wprowadzanych PPK jest: „W sumie się opłaca”. Podczas konferencji poinformowano zebranych, że Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. Etapy wprowadzania przepisów w życie: od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.); od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.); od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.); od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju – Paweł Borys w kilku punktach przedstawił istotę PPK:

- PPK to większe bezpieczeństwo finansowe Polaków. Publiczny system emerytalny gwarantuje nam emerytury, jednak proces starzenia się społeczeństwa powoduje, że nie będą one wysokie. Program PPK stanowi uzupełnienie emerytury.

- Oszczędzanie w ramach PPK jest bardzo opłacalne. Jeżeli sami oszczędzamy, to mamy tylko tyle, ile odłożyliśmy z naszego wynagrodzenia. W PPK natomiast odkładana przez nas kwota jest systematycznie powiększana. W uproszczeniu: do każdej złotówki odłożonej przez pracownika drugą co miesiąc dokłada pracodawca, a państwo dorzuca jeszcze wpłatę powitalną i dopłatę roczną.

- Gromadzenie oszczędności w PPK jest w pełni dobrowolne. Każdy pracownik sam decyduje o tym, czy chce gromadzić środki w programie, a pracodawca musi mu zapewnić taką możliwość. Co więcej, z oszczędzania w PPK można zrezygnować – zarówno na etapie tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w dowolnym momencie w przyszłości poprzez rezygnację z dokonywania wpłat.

- Całkowita własność prywatna gromadzonych środków. PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią publicznego systemu emerytalnego. Dlatego oszczędności na indywidualnym rachunku pracownika są w pełni prywatne. Zgromadzone środki mogą być w każdej chwili wypłacone i podlegają dziedziczeniu.

- PPK to sposób na efektywne zarządzanie finansami i ich pomnażanie. Dzięki niemu nie tylko sprawnie odkładamy oszczędności na przyszłość, lecz także zyskujemy możliwość inwestowania środków – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na ten temat.

- PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców. Pracodawca będzie zobowiązany stworzyć PPK dla swoich pracowników i wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto na rachunek każdego z nich w programie.

- PPK to długoterminowe zwiększenie potencjału rozwoju i stabilności polskiej gospodarki. Przełoży się to też na wzrost wynagrodzeń pracowników oraz zysków przedsiębiorstw.

Dla nas, czyli dla pracowników i naszych organizacji członkowskich najważniejszą informacją jest ta, że w marcu br. ruszą spotkania szkoleniowe nt. PPK, w których także OPZZ będzie zaangażowany. Ponadto sukcesywnie będziemy przekazywać naszym organizacjom członkowskim materiały informacyjne związane z PPK. Uruchomiono także portal mojePPK.pl, gdzie pod egidą PFR prezentowane będą m.in. informacje poświęcone PPK

B.G