Po ponad miesięcznych, bardzo intensywnych negocjacjach płacowych w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia odnośnie wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w dniu wczorajszym tj. 17 marca br. zostało podpisane Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia popierające rozpoczęcie procedowania propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej wzrostu płac dla pracowników ochrony zdrowia na rok 2021, w wersji przedstawionej na posiedzeniu w dniu 26 lutego br.

To propozycja wzrostu wskaźników minimalnych wynagrodzeń zasadniczych tylko na 2021 rok, gwarantowana finansowo przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 3,6 mld zł. W uzgodnieniu istotnym zapisem jest zapewnienie środków finansowych na realizację wzrostu płac oraz oczekiwanie strony społecznej pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą uwzględniającą propozycje resortu z 26 lutego 2021 r. (pisaliśmy o szczegółach tej propozycji wcześniej), bowiem nowelizacja zapisów musi wejść w życie 1 lipca br. Jednocześnie wszystkie strony Zespołu zadeklarowały gotowość niezwłocznego kontynuowania prac nad zwiększeniem poziomów minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych w kolejnych latach. Stanowisko zostało podpisane przez współprzewodniczących Zespołu ze strony związkowej i pracodawców (strona związkowa: przewodnicząca Urszula Michalska OPZZ) oraz stronę rządową reprezentowaną przez wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego. Stanowiska, jako jedyne, nie przyjęło Forum Związków Zawodowych.

W czasie negocjacji i obecnie, OPZZ niezmiennie podtrzymywało opinię, iż propozycję resortu traktujemy jako punkt wyjścia i rozwiązanie tylko na ten rok, od którego zaczynamy negocjacje wzrostu wskaźników płac na lata następne. 

W najbliższym czasie rozpocznie się proces legislacyjny – czekamy na projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2007. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, realizujący Stanowisko Trójstronnego Zespołu. 

Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. OZ 

(rg)