9 maja 2018 r. OPZZ wydało opinię dot. projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Celem nowelizacji jest zwiększenie stosowania ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy, z uwzględnieniem kryterium wykonywanego zawodu. W projekcie rozporządzenia proponuje się rozszerzenie zakresu przypadków, w których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty tzw. testu rynku pracy - dla następujących elementarnych grup zawodów:

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji,

o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy


Nr z Klasyfikacji zawodów
i specjalności

Grupa elementarna zawodów


2141

inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

2151

inżynierowie elektrycy

2212

lekarze specjaliści ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty

2221

pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2511

analitycy systemów komputerowych

2512

specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513

projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514

programiści aplikacji

2521

projektanci i administratorzy baz danych

3113

technicy elektrycy

3114

technicy elektronicy i pokrewni

7112

murarze i pokrewni

7114

betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

7121

dekarze

7212

spawacze i pokrewni

7222

ślusarze i pokrewni

7411

elektrycy budowlani i pokrewni

8332

kierowcy samochodów ciężarowych

8342

operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8343

maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo transportowych i pokrewni

Opinia OPZZ częściowo negatywna:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uważa, że przedłożony projekt ułatwień dla dwudziestu grup elementarnych zawodów, obejmujący łącznie 197 zawodów, w stosunku do których stosowane będą ułatwienia w dostępie do polskiego rynku pracy jest zbyt szeroki. OPZZ uważa, że zbytnie ułatwienia dla cudzoziemców w dostępie do polskiego rynku pracy powodują zaniżanie wynagrodzeń, pogarszanie warunków pracy i wypychanie polskich pracowników z rynku pracy. 

Nie możemy nie zauważyć, że Polska zajmuje czołowe miejsce w Europie pod względem liczby wydanych wiz długoterminowych i zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich. W 2017 roku wydano 235,6 tys. pozwoleń na pracę obcokrajowców, na oświadczenie natomiast przyjechało pracować 1,8 mln osób.

B.G.